Recent Posts

link to Nhân viên nhà cái tuyên bố “gắt”: NGƯỜI VIỆT NAM TUY THẬT THÀ HIỀN LÀNH, NHƯNG NẾU ĐÃ ĐỤNG VÀO RỒI, THÌ CÒN CÁI NỊT ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH

Nhân viên nhà cái tuyên bố “gắt”: NGƯỜI VIỆT NAM TUY THẬT THÀ HIỀN LÀNH, NHƯNG NẾU ĐÃ ĐỤNG VÀO RỒI, THÌ CÒN CÁI NỊT ĐÀN BÀ CŨNG ĐÁNH

Hiện nay, trên mạng xã hội, nhà nhà người người đều biết đến nhân vật Vũ Duy và nhà cái V7. Hai cái tên này là hai cái tên hiện nay chiếm...